ការឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រស់ នៃទីធ្លា ដ៏សម្បូរបែប

សាលាភាពជាអ្នកនាំ…

ភាពប្រថុយប្រថាន

ពេលខ្លះយើងមានទំន…

បេក្ខភាព របស់វិត្រករកំណាព្យ

ថ្ងៃទី២១ ខែតុលា …

តម្លៃនៃការចែករំលែក

“ពួកយើងជឿជាក់ថា …

មុជមិនជ្រៅ ទៅមិនដល់

នៅថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្…

នៅពេលដែលយើងបរាជ័យ

មានពាក្យស្លោកមួយ…

ឳកាស

“ទៅសិនហើយ!!! សំណ…

សិស្សានុសិស្សជំនាន់ទីពីរ​ បម្លែង ភាពច្នៃប្រឌិត​ទៅជាការយល់ដឹងអំពី​ខ្លួនឯង

​មិនមែនជារៀងរាល់…